Finans

Att hålla sig i framkant

sh_business_success_leadership_

När man driver ett företag så gäller det att alltid ligga i framkant, hålla sig ajour med vad som händer inom ditt område  och jobba vidare för att hela tiden se till att det finns en fast orderingång. Det är också viktigt att du hela tiden håller den kvalitén som du utlovar både på arbete, leveranser och produkter. Se till att du kvalitetssäkrar alla områden och att du uppdaterar dig med feedback från både kunder och personal.

Vad gäller att hålla orderingången stadig så handlar det om att synas så kunderna vet att du finns. Du måste hålla dig informerad om vilka eventuella offentliga upphandlingar du kan vara med och lägga anbud på. Vilka nya företag som kan tänkas vilja anlita dig eller hur du når ut till privatpersoner så de väljer dina produkter eller butik när de handlar. Man får dock inte glömma att det är viktigt att det fungerar i alla led, du ska inte bara sälja produkten eller tjänsten, du måste också se till att allt fungerar till kundens belåtenhet. Nöjda kunder är trogna kunder och återkommer om och om igen men ta aldrig en kund för given utan det är en relation som måste underhållas då konkurrensen oftast är ganska stor.