Företag

Att investera i företag

En mycket stor del av Sveriges befolkning investerar i företag. Det vanligaste är då att man fondsparar i aktiefonder. Det finns även många som väljer att investera direkt i aktier och därmed själv välja vilka företag man vill satsa på. Genom detta äger man aktier i ett antal olika företag och blir därmed ”delägare”.

Däremot är det inte många av dessa som bryr sig om att gå på årsmötet och rösta. Det är främst de som äger större mängder aktier i ett aktiebolag som även har intresse för att följa företagets utveckling och även ta tillfälle att påverka detta.

Utöver att äga olika många aktier och därmed få olika stor bestämmanderätt finns det andra vägar att gå för att investera i andra företag.

Ett är att bli delägare. Detta oavsett om man vill vara aktiv eller passiv. Ett exempel är handelsbolag och kommanditbolag där ägarna kan vara flera än vid enskild firma. I det fall som det behövs en extern aktör (ex. finansiering) kan avtalet vara att delägaren äger en del av företaget och sedan får tillbaka en andel av företagets vinst. Något större ansvar behöver inte tas även om det är vanligt att dessa delägare även sätter sig in i företagets utveckling eftersom man vill påverka resultatet åt rätt riktning.

Ytterligare ett sätt är att låna ut pengar till företag. Det går inte riktigt att jämföra med att äga aktier eller vara delägare men trots allt är det ett sätt att investera i företag och få en relativt hög avkastning. En av de större aktörerna i Sverige som förmedlar lån mellan privatpersoner och företag är ToBorrow. Här kan företag som behöver lån förklara vad man behöver pengarna till. Sedan kan privatpersoner/företag välja att låna ut pengar till en betydligt bättre avkastning än vad som fås på sparkonton på banken. Däremot tar man även en risk. Skulle företaget som lånar pengarna gå i konkurs fås inte pengarna tillbaka alls. Det är denna risk som speglar sig i räntenivån.