Företag

Försäljning mellan företag

Försäljning mellan företag är vad som brukar kallas B2B, (Business to business), alltså att man omsätter varor och tjänster mellan två företag, jämfört med försäljning till konsumenter (B2C) så är inte skillnaden så stor. Det som skiljer markant är den kommunikation och de transaktioner som sker mellan två företag som arbetar med B2B.

B2B

Den mest uppenbara skillnaden mellan B2B och B2C är kommunikationen som finns mellan företagen inom B2B, medans vid B2C så är kommunikationen riktad enbart till konsumenterna. En annan stor skillnad är att både tjänster och produkter kan specialanpassas vid B2B affär, man kan enligt kundens önskemål skräddarsy en unik produkt. Ibland kan kommunikationen vara komplex och man kanske som företag måste ta in hjälp utifrån för att få detta att fungera med olika lösningar gällande webbintegrering och lösningar för den egna webbplatsen. Man bör styra upp så att den digitala hanteringen av affären blir enkel både för det företag som man ska göra affär med och för säljande företag.

I och med dagens digitala förändringar som sker så gäller det att man försöker ligga i framkant med lösningarna på sina webbplatser, att man integrerar det affärssystem som man använder för att få bättre processer i arbetet blir allt vanligare. Detta underlättar när man arbetar med B2B men även med andra typer av försäljningar. Om kommunikationen fungerar bra mellan företagen så kan också affärerna fungera bra, och med dagen digitala kommunikation så bör man se över sin medverkan på nätet. Visst är den personliga kontakten viktig men man kommer mer och mer att använda sig av den digitala kontakten och har man lösningar som klarar av den digitala biten så är man en bra bit på väg.