Företag

Få välbehövlig golvvård på kontoren

Förutom regelbunden städning på kontoret är det viktigt att utföra golvvård ibland. Det betyder en skurning av golvet med maskin och därefter polering och ytbehandling. Vill du förbättra kontorsgolvets hälsa kan du ta en titt här.

Varför välja golvvård

Har du ett välvårdat och snyggt golv höjer det inte enbart upplevelsen i rummet utan det minskar även underhållsarbete. Genom att utföra grundlig golvvård vid behov kan du minska skadorna på golvet. Är skicket på golvet bra kommer det även att underlätta för regelbunden städning på kontoret. Finns det repor och skråmor på golvet kommer städningen inte att ha lika stor effekt.

Tips för ett renare golv

Alla vill att det ska vara så rent och snyggt som möjligt runt omkring dem, det är speciellt förväntat för ett kontorslandskap. För att undvika att golvet blir smutsigare än nödvändigt kan ni använda er av några tips.

  1. Försök att få den värsta smutsen att stanna i tamburen med hjälp av en matta.
  2. Använd inte produkter som inte är avsedda för golvtypen i kontoret.
  3. För att garantera skötsel av golvet på bästa sätt kontrollera vad golvtillverkaren rekommenderar.
  4. Använd inte för mycket kemikalier vid städning. Överdosering kan skada golvet och leda till onödiga kostnader.

Finns det djur på arbetsplatsen kan noggrannare städning krävas för att få bort eventuellt hår.