Finans

Att sköta företagets ekonomi

Företagsekonomi är en av de viktigaste aspekterna att förstå sig på när man driver ett företag. Medan man inte behöver vara en expert för att kunna starta ett nytt företag måste man förstå sig på ansvaret som faller på ens axlar när man är ansvarig för hela företagets ekonomi.

Ekonomin i företaget handlar i grund och botten om hur pengar kommer in och går ut. Även om detta är ett extremt förenklat sätt att förklara företagsekonomi. Innan man sätter igång med något annat kan det vara mycket klokt att börja med en budget. Vilket mer eller mindre är att försöka räkna på och estimera vilka inkomster och utgifter företaget kan tänkas få under det kommande året.

Börja med intäkterna månad för månad och summera dessa för en uppfattning om hur det ser ut för hela året. Dela sedan upp kostnader mellan fasta och rörliga. De rörliga kostnaderna kräver alltid lite mer gissningsarbete men det går ofta att få fram en ganska ungefärlig siffra. Kom sedan tillbaka till budgeten under året och justera den allteftersom.

För att hålla bra likviditet är det viktigt att ha en stadig ström pengar som kommer in under året. Av denna anledning behöver man även ha koll på faktureringen och grundregeln är att man ska fakturera så snabbt som möjligt och försöka hålla nere betalningstiden till den kortaste man kan. Olika branscher har olika praxis när det kommer till hur snabbt man förväntas få betalning. Att hålla sig inom ramarna av detta men satsa på det kortare alternativet är en god idé.

Som ett företag växer kan företagsekonomin också bli allt mer jobb och tillslut kan man finna sig i position av att behöva någon som håller på med det mer eller mindre på heltid. Att anställa en ekonomiansvarig är ett stort steg och även om man använder sig av en rekryteringsfirma är det ingen dum idé att skaffa sig en åsikt till innan man skriver kontrakt med någon.