Företag

Att ta betalt

Som företag är det mycket viktigt att vet hur man på bästa sätt tar betalt för sina varor och tjänster. Detta blir dessutom ännu viktigare när man håller på med internationella affärer. Inom landets gränser är betalningar i regel något väldigt vardagligt, men det finns fortfarande flera olika alternativ man kan använda sig av.

Kontant

Kontanter är det sätt vi tagit betalt under mycket lång tid, men det är också något som fler och fler kunder väljer bort idag. Det finns ett underliggande ansvar hos alla som tar betalt kontakt att redovisa detta, något som Skatteverket är noga med att granska.

Kort

Att betala med kort är något vi alla har gjort fler gånger än vad vi kan ana. För att kunna erbjuda detta till sina kunder behöver man skaffa kortinlösen. Vilket är något man kan få hjälp med genom ett annat företag.

Swish

Det senaste sättet att ta betalt från kunder är genom Swish. Många har säkert använt denna tjänst privat för att betala eller skicka pengar till en vän för något. Men det går minst lika bra att använda som företag. Numret som kunder betalar till är dock inte ett telefonnummer utan ett speciellt nummer som företaget får när de ansluter sig till tjänsten.

Faktura

Alla har vi även lång erfarenhet med att betala fakturor. Denna metod är något som många kunder fortfarande föredrar av en anledning eller annan. Fakturering är något man kan sköta helt själv eller överlåta till till en tredje part. Vad som är mest fördelaktigt beror mest på hur mycket tid detta tar om man sköter faktureringen själv.

Delbetalning

En sista form som många också erbjuder idag är delbetalningar. Detta är oftast en fråga vid individuella större inköp. Vanlig förekomst med just delbetalningar är att slutsumman blir högre än den hade varit om man hade betalat allt på en gång.