Företag

Effektiviseringarbete i företaget

flowchart

Att effektivisera sina processer är något som är vitalt inom alla verksamheter, inte bara produktionsenheter. Även service leveranser innehåller många olika steg så kan det vara otroligt svårt att få översikt över vilka delar i processen som påverkar effektiviteten mest.  Hur gör man då för att få reda på detta och hitta eventuella flaskhalsar, även om de är små?

För företag som har vuxit ur att endast drivas av en enda person så börjar det krävas klara och starka rutiner. Allt eftersom att företaget växer så börjar även behovet av att ha någon eller något som administrerar dessa rutiner även dyka upp. Ett automatiserat system kan i dessa fallen spara enorma mängder tid inte bara i rutinadministration utan även i fel då avancerade system kan ha vissa kontroller så att saker inte blir fel.

Det andra steget är att designa själva processen eller i deras ord ”Visualisera och optimera”. Räkna ut hur man effektivast kan utnyttja allas kompetens genom det systemet som skall skapas. Som tredje och sista steg så kommer automatiseringen in i det hela. Att ”Automatisera processen” är som vi skrev ovan något som sparar mycket resurser och kan minska fel.