Företag

När det är dags för avslut

stängt

För entreprenörer är det lätt att prata om de lyckade och roliga delarna av företagandet. Att glorifiera och berätta historian om de där uppstartsåren när man levde på nudlar för att sedan föra företaget till framgång. Men som precis alla andra sagor så brukar även ett företags resa ha ett slut.

Oavsett vad anledningen är till att ett företag avslutas så innebär det en hel del pappersarbete. Om företaget avslutas på grund av skulder som inte kan betalas så är konkurs den enda utvägen. Konkursen kan antingen vara frivillig om företagets ledning själv känner att det inte finns någon väg ut. I värsta fall kan dock de leverantörer som ditt företag står i skuld till begära en konkurs. Förhoppningen är då att skulden skall kunna betalas efter att företagets alla resurser har sålts.

I de fall där företaget dock har bra likviditet men som av någon annan anledning skall läggas ner så måste man istället själv initiera och sköta en likvidering. Detta är en lång process och det kan dröja upp till tio månader från att likvideringen startats till att den avslutas och du får pengarna i din ficka.

Ett snabbare alternativ till likvidering är att använda sig av något som kallas snabbavvecking. Vad det hela handlar om är en tjänst där man kan sälja företaget med avsikten att få det likviderat. För dig betyder detta att du kan lämna över allt ansvar för likvideringen till den nya ägaren och dessutom att du på direkten får ersättning för pengarna du har i företaget.