Företag

Rekrytera för högre positioner

Framgångsrika företag vet vikten av att ha rätt person på rätt position. För att kunna göra detta måste man dock inte bara ha en bra förståelse för vad som behövs av en person i en specifik position på företaget, man måste även veta hur man bäst går till väga för att hitta denna person. Och när detta handlar om en position högre upp blir detta allt mer viktigt.

intervju_kandidater_469083911

När man sitter i sitsen av att måste rekrytera någon i chefsposition kommer det ofta med en eller annan form av tidspress. Och alla förstår säkert att ju större krav som ställs på potentiella kandidater desto färre har man att välja mellan. Detta kräver ofta en hel del arbete och tid, men är något som kan göras lättare genom att anlita en firma som sköter hela rekryteringsprocessen ända upp till slutintervjun åt en. En del firmor kan nämligen göra detta allt från de lägsta positionerna upp till VD-rekrytering.

I ett sådant samarbete ger man tydliga riktlinjer till rekryterarna om vilka krav man har för kandidater till positionen och man arbetar på så sätt fram en kravprofil. Rekryterarna använder sedan sitt kontaktnät för att hitta personer som passar in på kravprofilen, kontaktar dem och utför omfattande intervjuer för att bedöma hur väl de passar in på alla riktlinjer man givit dem. När dessa intervjuer är klar presenterar de ett antal kandidater för slutintervjuer.

Men allt ligger så klart inte på den som utför rekryteringen åt en. Man bör fortfarande ha en bra idé om hur man utför en intervju själv så man ställer rätt frågor och verkligen lyssnar på svaren. Kravprofilen är så klart en bra grund att arbeta från, men ingen kandidat har ju kommit till slutintervjun utan att ha fått förståelse för detta. Intervjun är ju också ett väldigt bra tillfälle att lära känna kandidaterna på en mer personlig nivå och inte bara som en massa beskrivningar på ett pappersark. Blanda därför gärna kompetens- och personfrågor för att få en bättre förståelse för kandidaterna.