Företag

Satsa på brand marketing

Brand marketing är marknadsföring av företaget som helhet, att bygga upp ett starkt varumärke som kunder inte bara känner igen utan även förknippar med pålitlighet och kvalitet. Det finns ingen enkel eller snabb lösning på hur man bygger upp sitt varumärke, men det är något alla bör arbeta kontinuerligt med och alltid hålla i åtanke.

Både konsumenter och andra företag påverkas av denna marknadsföring. I vissa fall kan det vara mer eller mindre undermedvetet men andra gånger är det ett noga uträknat strategiskt beslut. Men det betyder inte att de förutfattade meningar som andra har om ett varumärke alltid stämmer. Det finns både för- och nackdelar med att följa eller bryta mot dessa uppfattningar, men i regel tar man en risk när man bryter mot dem.

Nya företag har alltid svårare att marknadsföra sitt varumärke då ingen faktiskt är bekant med dem sedan tidigare. Ett tips som många brukar ge är att först och främst försöka få personer att börja känna igen företagets namn och logo är att sätta det på allt man kan. Företag som Easytryck kan då vara till stor hjälp i detta skede.

Man brukar säga att riktigt bra produkter säljer sig själv. Men många gånger är inte ett företag ensam om att sälja en riktigt bra produkt och ju fler konkurrenter som säljer likvärdiga produkter desto större vikt kan ett företag behöva placera på att bygga upp sitt varumärke för att sälja sin version.

Det är viktigt att försöka bygga upp en positiv koppling till sitt varumärke som andra kan relatera till. Coca Cola är ett av de mest kända varumärkena i hela världen och ett praktexempel av detta. Företaget har spenderat väldigt mycket tid, energi och pengar på att skapa en koppling mellan Coca Cola och glädje och lycka. Titta bara på alla deras reklamfilmer och hur de kretsar kring glada och skrattande människor, umgänge, trevliga stunder och att dela dessa med andra.