Företag

Satsa på friskvård

Att investera i friskvård är ett bra sätt att spara pengar på sikt och få ett väl fungerande företag med frisk och stark personal. Ett företag som bryr sig om sina anställda har mycket att vinna då det speglar sig i deras fortsatta arbete oavsett om de arbetar utåt mot kunder eller på produktionsbandet inne i fabriken.

Company

Personalvård

Som arbetsgivare kan du arbeta aktivt för olika hälsofrämjande och förebyggande insatser för dina anställda. Du kan använda dig av personalvårdsförmåner som är skatte- och avgiftsfria bland annat för kostråd, motionspass och massage eller se till att det finns tillgång till träningslokal. En del arbetsgivare ger personalen möjlighet att satsa på friskvård även på arbetstid då det är extremt viktigt att motivera personalen att prestera så maximalt som möjligt.

Ökad produktivitet

För dig som arbetsgivare är arbetsmiljö och hälsa viktigt och det är en investering som lönar sig i längden. Du slipper betala sjuklöner eller lida av minskad produktion på grund av sjukdom då dina anställda håller sig friska och starka. Det får personalen att orka mer, må bra och givetvis leva längre och du får en anställd som känner sig pigg och samtidigt värdefull när företaget satsar på den enskilde individen. Dina anställda presterar automatiskt bättre och blir gladare vilket ökar produktiviteten.

Investera i din personal

Om du vill ha hjälp att komma igång och se vad din personal behöver så kan du alltid som företagare vända dig till företagshälsovården eller olika friskvårdskonsulenter för att få tips,råd och hjälp gällande friskvårdsarbetet på ditt företag.